PIELNIK OBSYPNIK NOCTU PRZYSTAWKA OBSYPNIK DO ZIEMNIAKÓW BOMET

nr IK87HJ7 14 lis 2465
Rogóźno 130, woj. kujawsko-pomorskie
6 700 zł 

Obsypniki z przystawką profilującą przeznaczone są do formowania redlin na plantacjach ziemniaków i warzyw uprawianych w redlinach. Może być stosowany samodzielnie lub z przystawką, która profiluje i zagęszcza redliny. Obsypywanie z przystawką może się odbywać tylko do wschodów ziemniaków, gdyż później elementy wygładzające grzbiet redliny mogą powodować uszkodzenia roślin.

Obsypnika do ziemniaków na pierwszej belce ramy nośnej zamocowane są słupice z zębami sprężynowymi spulchniającymi glebę pomiędzy rzędami ziemniaków, na drugiej belce zamocowane są zęby podorywkowe z redlicami i korpusami obsypującymi rzędy ziemniaków, a z tyłu na ramionach przyłączeniowych zamocowana jest przystawka profilująca ostateczny kształt redlin i ograniczająca zagłębienie zębów. Skrajne elementy robocze obrabiają tylko połowę międzyrzędzi, a więc obsypnik z elementami rozmieszczonymi w trzech rzędach formuje 2 (wersja 2-rzędowa) i 4 (wersja 4-rzędowa) pełne redliny. Szerokość uprawianych międzyrzędzi może być regulowana w przedziale od 62,5 cm do 75 cm.

Dane techniczne pielnika z przystawka
Liczba obrabianych rzędów: 2
Rozstaw obrabianych rzędów: 625-750 mm
liczba zębów sprężystych: 7 szt
liczba korpusów obsypujących: 3 szt.
Masa: 285 kg
Zapotrzebowanie mocy: 38 KM
Cena 9900 zł

PIELNIK OBSYPNIK BEZ PRZYSTAWKI
- liczba obrabianych rzędów 2, masa 285 kg, zapotrzebowanie mocy 38 KM Cena 6700 zł
- liczba obrabianych rzędów 4, masa 570 kg, zapotrzebowanie mocy 60 KM Cena 13100 zł

PIELNIK OBSYPNIK Z PRZYSTAWKĄ PROFILUJĄCĄ PEŁNĄ
- liczba obrabianych rzędów 2, masa 420 kg, zapotrzebowanie mocy 48 KM Cena 9900 zł
- liczba obrabianych rzędów 4, masa 790 kg, zapotrzebowanie mocy 60 KM Cena 18400 zł

KOSZT TRANSPORTU 200 ZŁ

Kontakt