DZIAŁKA BUDOWLANA ŻURAWINIEC, UL. SPOKOJNA

nr IP24KWK 1 maj 152
Żurawiniec, woj. dolnośląskie
1 050 000 zł 350 zł/m2

Szczegóły

 • Informacje
  • Powierzchnia w a 30,00 a
Media
  • energia el.
  • woda
Szczegóły
  • media przy działce
  • prostokątna

w Żurawińcu k.Leśnicy, gmina Miękinia, 3 km od Wrocławia, działka nr 288/2, przy ul. Spokojnej, działka o pow. 3.000 m2, wym. 61x49 m, prąd, gaz, woda, telefon, w bliskiej odległości przystanku PKS, na nowym osiedlu domów jednorodzinnych, b. dobra lokalizacja. Działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania, UCHWAŁA NR XXIII/264/12 RADY GMINY MIĘKINIA z 2012 r. , w którym przeznaczona jest pod zabudowę jednorodzinną wolno stojącą, bliźniaczą oraz zabudowę usługową. Działka jest usytuowana wśród domów jednorodzinnych, jest częściowo ogrodzona.

jest możliwość podziału działki na mniejsze:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej - minimalnie 1000 m2 i szerokości frontu działki minimalnie 20 m,
b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej - minimalnie 500 m2 i szerokości frontu działki minimalnie 12 m,
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe, nie więcej niż 9 m licząc od poziomu terenu do kalenicy dachu,
b) w istniejących remontowanych budynkach przekraczających wskaźniki podane powyżej dopuszcza się zachowanie istniejącej wysokości,
c) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę maksymalnie do 50% powierzchni nieruchomości,
d) ustala się wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 40% powierzchni nieruchomości,
e) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy : 1,0,
f) ustala się jako obowiązujące stosowanie dachów symetrycznych: dwuspadowych, lub naczółkowych, o kącie nachylenia połaci dachowych 30-45,
dopuszcza się wzbogacenie formy dachu poprzez wprowadzenie lukarni okien połaciowych

Kontakt