Jak oznakować drogi wewnętrzne? - Artykuł Sponsorowany

Prawidłowe oznakowanie drogi wewnętrznej jest niemalże tak samo istotne, jak drogi publicznej. Zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym oraz Rozporządzeniami Ministrów Infrastruktury w sprawie znaków drogowych do oznaczenia dróg wewnętrznych stosujemy przede wszystkim znaki drogowe D-46 i D-47. Chcesz legalnie i przejrzyście oznaczyć drogę wewnętrzną na osiedlu mieszkalnym lub na prywatnej posesji? Przejrzyj ten poradnik i poznaj najważniejsze zasady rozmieszczania znaków informacyjnych dotyczących dróg wewnętrznych. >/p>

Jakie znaki drogowe stosujemy na drogach wewnętrznych w Polsce?

Spółdzielnie, samorządy, wspólnoty mieszkaniowe oraz prywatni zarządcy dróg wewnętrznych są zobligowani do tego, aby prawidłowo oznakować drogę wewnętrzną. Do tego najczęściej stosujemy dwa znaki drogowe:

  • Znak D-46 - ten znak dotyczy początku drogi wewnętrznej. Kierowcy mijający ten znak muszą dostosować się do oznaczeń i przepisów ruchu drogowego, które obejmują prywatne drogi wewnętrzne, np. na osiedlach mieszkalnych.
  • Znak D-47 - to oznaczenie informujące o końcu drogi wewnętrznej. W takim miejscu często spotykamy się też ze znakiem STOP lub znakiem wymuszającym konieczność ustąpienia pierwszeństwa innym pojazdom.

Warto wiedzieć też, że pojazd wyjeżdżający z drogi wewnętrznej na drogę publiczną musi ustąpić pierwszeństwa innym uczestnikom ruchu. Należy pamiętać, że skrzyżowanie drogi wewnętrznej z publiczną nie jest traktowane jako skrzyżowanie w rozumieniu Prawa o ruchu drogowym

Czym jest droga wewnętrzna?

Mianem drogi wewnętrznej nazywamy kilka rodzajów dróg, np. rowerowe, parkingi, place przeznaczone do ruchu pojazdów mechanicznych. To ogólnodostępna niepubliczna droga, gdzie zarządca jest zobligowany do widocznego oznaczenia jej początku i końca. Za drogi wewnętrzne uznajemy prawie wszystkie obszary, które nie są zaliczane do kategorii dróg publicznych, czyli: autostrad, dróg krajowych, powiatowych, gminnych.

Co więcej, znaki informacyjne powinny komunikować też o rozpoczęciu się strefy ruchu, która obejmuje co najmniej kilka dróg wewnętrznych. W tym przypadku stosuje się znaki drogowe takie, jak D-52 - Strefa ruchu oraz D-53 - Koniec strefy ruchu.

Jakie znaki informacyjne występują na drogach wewnętrznych?

Ustawa Prawo o ruchu drogowym wskazuje też, że w strefie ruchu nie obowiązują wszystkie przepisy wynikające z tego aktu prawnego. Zarządca drogi może ustalić zasady parkowania, w tym zabronić parkowania w określonych strefach lub ustalić opłaty za parkowanie. Właściciel może egzekwować przestrzeganie tych zasad, na przykład przez odholowanie nieprawidłowo zaparkowanego pojazdu.

Najczęściej stosowane znaki drogowe informacyjne na drogach wewnętrznych to:

  • oznaczenia parkingowe,
  • znaki kierunkowe,
  • znaki ostrzegawcze, np. informujące o konieczności ustąpienia pierwszeństwa.

Dodatkowo w obrębie stref ruchu oraz dróg wewnętrznych zarządcy stosują tablice informacyjne, które są uzupełnieniem znaków informacyjnych. Te mogą dotyczyć regulaminu użytkowania drogi wewnętrznej, ograniczenia prędkości lub obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

Jeśli odpowiadasz za przygotowanie oznaczeń drogowych informujących kierowców o zasadach panujących na drodze wewnętrznej, koniecznie zamów certyfikowane znaki informacyjne na stronie https://znakidrogowe24.pl/znaki_drogowe_informacyjne.

Ile kosztują znaki informacyjne na drogi wewnętrzne?

Zamawiając znaki drogowe informacyjne do oznaczenia drogi wewnętrznej, np. osiedlowej, musisz liczyć się z wydatkiem na poziomie od kilkuset złotych w górę. Całkowite koszty przygotowania odpowiedniego oznaczenia drogi wewnętrznej i strefy ruchu są uzależnione od tego, jak wiele znaków zamierzasz postawić na wybranej przestrzeni. Im więcej znaków informacyjnych, zakazu i nakazu ustawisz wzdłuż drogi wewnętrznej, tym wyższe będą koszty przeprowadzenia takiego przedsięwzięcia.