POMOC PRAWNA , ODSZKODOWANIA PO WYPADKU .

nr IP1AL3E 26 wrz 10
Poznań, woj. wielkopolskie
 07-202

Kancelaria Prawno-Odszkodowawcza oferuje pomoc w uzyskaniu odszkodowań z tytułu szkód na osobie oraz szkód majątkowych powstałych m.in. wskutek takich zdarzeń jak:

wypadek komunikacyjny

wypadek w pracy

wypadek w gospodarstwie rolnym

pożar, huragan, zalanie

błąd medyczny

śmierć osoby bliskiej na skutek wypadku

oraz w wielu innych przypadkach.

Reprezentujemy naszych Klientów wobec ubezpieczycieli, instytucji publicznych, jak i osób prywatnych, zarówno na drodze polubownej, jak również przed sądami powszechnymi.

Kontakt