REKLAMA

SPRZEDAŻ WYPOSAŻENIA UCZELNI

nr IN0CPKY 20 lut
Białystok, woj. podlaskie
500 zł konkurs ofert

(Podana cena nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, jest podana ze względu na wymogi techniczne portalu)

Założyciel Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku w likwidacji ogłasza kolejny konkurs ofert na zakup ruchomości stanowiących wyposażenie uczelni. Istnieje możliwość zakupu pojedynczych ruchomości wyszczególnionych w operacie szacunkowym. Oferty należy składać osobiście lub korespondencyjnie na adres kancelarii syndyka Adaminy Partyckiej-Skrzypek, ul. G. Narutowicza 49/4; 20-016 Lublin do dnia 28 lutego 2020 roku (liczy się data wpływu oferty do kancelarii) do godziny 23.59 z dopiskiem "OFERTA ? RUCHOMOŚCI WSAP W BIAŁYMSTOKU ? NIE OTWIERAĆ". Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie kancelarii syndyka w dniu 2 marca 2020 roku o godzinie 10.00. Celem uzyskania szczegółowych informacji proszę o kontakt pod nr. 81 532 53 22 lub adresem e-mail: adamina.partycka@protonmail.com

Kontakt

Uwaga! Oglądana oferta jest ofertą archiwalną i może być już nieaktualna.