REKLAMA

OPEL VECTRA TYP C, 2004 R.

nr IN049F9H 22 kwi
Łódź, woj. łódzkie
8 000 zł 
 • Rok prod. 2004
 • Przebieg 357 tys. km
 • Poj. silnika 1994 ccm
 • Rodzaj paliwa diesel

Szczegóły

 • Informacje
  • Silnik diesel
  • Liczba drzwi 5-drzwiowy
  • Moc moc 100 KM
  • Kolor szary
  • Rodzaj nadwozia Kombi
  • Numer VIN VIN W0L0ZCF3541126602

Bartosz Zacharek - Syndyk masy upadłości ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż w postępowaniu upadłościowym samochodu osobowego marki Opel Vectra C, rok prod. 2004, 1995 cm3, nr rej. EBE90R5, nr ident. W0L0ZCF3541126602, przebieg 357 000 km. Cena wywoławcza wynosi 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych). W konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, wyposażone w zdolność prawną. Liczba oferentów nie jest ograniczona.
W konkursie nie mogą uczestniczyć: a) syndyk i sędzia komisarz, b) upadły, c) osoby będące wstępnymi, zstępnymi, rodzeństwem osób wymienionych w pkt a) i b), jak również osoby pozostające z nimi w bliskim stosunku, d) oferenci, którzy złożyli wniosek o ogłoszenie upadłości lub restrukturyzacji albo toczy się wobec nich postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne.
Pisemne oferty powinny zawierać:
a) imię i nazwisko oraz adres oferenta;
b) telefon kontaktowy lub inne dane do kontaktu,
c) oferowaną cenę nabycia, wyrażoną w konkretnej kwocie pieniężnej,
d) podpis oferenta.
Złożenie oferty jest jednoznaczne z tym, że oferent :
a) zapoznał się oraz o przyjął warunki Regulaminu konkursu
b) nie należy do kręgu podmiotów: a) syndyk i sędzia komisarz, b) upadły, c) osoby będące wstępnymi, zstępnymi, rodzeństwem osób wymienionych w pkt a) i b), jak również osoby pozostające z nimi w bliskim stosunku, d) oferenci, którzy złożyli wniosek o ogłoszenie upadłości lub restrukturyzacji albo toczy się wobec nich postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne, c) zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży oraz nie wnosi do nich zastrzeżeń i wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego,
d) zapłaci oferowaną cenę najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy sprzedaży,
e) zobowiązuje się do pokrycia wszelkich opłat związanych z nabyciem przedmiotu przetargu;
f) wyraża zgodę na zamieszczenie postanowień pkt. c) ? d) w umowie.
Oferty muszą być złożone w języku polskim w zaklejonej kopercie z napisem : "OFERTA ZAKUPU RUCHOMOŚCI". Oferty należy składać na piśmie w Kancelarii syndyka Bartosza Zacharka w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 270, lok. nr 412 w terminie do dnia 8 maja 2020 r. lub wysyłać na ten adres. O ważnym złożeniu oferty decyduje data jej doręczenia do syndyka bądź data bezpośredniego złożenia w kancelarii syndyka. Niedopuszczalne jest złożenie przez jednego oferenta więcej niż jednej oferty. Każda kolejna oferta tego samego oferenta podlega odrzuceniu. Przystępujący do konkursu ofert ma obowiązek wpłacić wadium na rachunek masy upadłości nr 52 1020 3408 0000 4502 0443 3652 w wysokości 10 % ceny wywoławczej (800,00 zł). Wadium zalicza się na poczet ceny sprzedaży w przypadku uczestnika, który wygrał konkurs. Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników podlegają zwrotowi niezwłocznie po zakończeniu konkur

Kontakt

Uwaga! Oglądana oferta jest ofertą archiwalną i może być już nieaktualna.

Zobacz także

SAMOCHODY OSOBOWE
OPEL VECTRA
11 000 zł 2005, 195 tys. km
 • Rok prod.: 2005
 • Przebieg: 195 tys. km
 • Poj. silnika: 1910 ccm
 • Silnik: diesel
 • Rodzaj paliwa: diesel
 • Kolor: błękitny
Szczegóły
SAMOCHODY OSOBOWE
OPEL VECTRA
9 500 zł 2004, 198 tys. km
 • Rok prod.: 2004
 • Przebieg: 198 tys. km
 • Poj. silnika: 1910 ccm
 • Silnik: diesel
 • Rodzaj paliwa: diesel
 • Kolor: srebrny
Szczegóły
SAMOCHODY OSOBOWE
OPEL VECTRA
7 000 zł 2006, 375 tys. km
 • Rok prod.: 2006
 • Przebieg: 375 tys. km
 • Poj. silnika: 1910 ccm
 • Silnik: diesel
 • Rodzaj paliwa: diesel
 • Kolor: błękitny
Szczegóły
SAMOCHODY OSOBOWE
OPEL VECTRA
8 000 zł 2006, 273 tys. km
 • Rok prod.: 2006
 • Przebieg: 273 tys. km
 • Poj. silnika: 1910 ccm
 • Silnik: diesel
 • Rodzaj paliwa: diesel
 • Kolor: błękitny
Szczegóły