PIELNIK - OBSYPNIK 3 RZĘDOWY

nr MM5EXL 19 lip 2018 441
Łapczyca, woj. małopolskie

pielniko - obsypnik, nowy, typ - zawieszany, bierne elementy robocze

Kontakt