REKLAMA

BYDŁO -

nr GI8CHP4 20 kwi
Lewin Brzeski, woj. opolskie
6 500 zł oraz cielęta - 1.500 zł

jałówka cielna rasy Mont Beliarde

Kontakt