REKLAMA

SYNDYK SPRZEDA WIERZYTELNOŚCI

nr IN04ETXK 18 maj
Jelenia Góra, woj. dolnośląskie
500 zł negocjacje

(Podana cena nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, jest podana ze względu na wymogi techniczne portalu)

Syndyk masy upadłości Anety Jędrzejewskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą PBJ ANETA JĘDRZEJEWSKA w upadłości z siedzibą w Jeleniej Górze, ustanowiona w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział V Gospodarczy, sygn. akt V GUp 33/16, na podstawie postanowienia Sędziego-komisarza z dnia 29.04.2020 r. zaprasza do negocjacji warunków nabycia od masy upadłości wierzytelności spornej, podlegającej uznaniu za bezskuteczną w stosunku do masy upadłości na podstawie art. 127 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe.

Charakterystyka zaproszenia:
1. Negocjacje prowadzone będą po zawarciu umowy o zachowaniu poufności i nie dłużej niż do dnia 9.06.2020 r. Celem negocjacji będzie zapoznanie się przez inwestora z przedmiotem sprzedaży i wypracowanie warunków, na jakich byłby skłonny nabyć wierzytelność.
2. Inwestor zainteresowany nabyciem wierzytelności powinien do dnia 10.06.2020 r., godz. 12:00 złożyć w Kancelarii Syndyk Anny Łaskawiec, Wrocław, ul. Azaliowa 23 (liczy się data wpływu do Kancelarii Syndyk) w zapieczętowanych dwóch kopertach adresowanych po jednej dla Syndyka i jednej dla Sędziego-komisarza oświadczenia o zainteresowaniu nabyciem wierzytelności stanowiącej przedmiot sprzedaży, podając co najmniej proponowaną cenę nabycia wierzytelności oraz oświadczenie o gotowości do złożenia wiążącej oferty w procedurze sprzedaży przyjętej przez Sędziego-komisarza, a w razie wyboru jego oferty oświadczenie o gotowości wpłaty całości ceny i przystąpienia do umowy sprzedaży w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od wyboru jego oferty.
3. Oświadczenie o zainteresowaniu nabyciem będzie przedmiotem w zakresie decyzji Sędziego-komisarza, co do wyboru oferenta lub/i zatwierdzenia warunków sprzedaży wierzytelności w toku prowadzonego postępowania upadłościowego.

Informacji dotyczących sprzedaży udziela Syndyk: e-mail: anna_laskawiec@poczta.fm, tel. 606 10 30 35.

Kontakt

Uwaga! Oglądana oferta jest ofertą archiwalną i może być już nieaktualna.