REKLAMA

NA SPRZEDAŻ PAKIET WIERZYTELNOŚCI

nr IN97FTKK 14 lis
Wrocław, woj. dolnośląskie
100 zł Podana cena nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego

(Podana cena nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, jest podana ze względu na wymogi techniczne portalu)

NA SPRZEDAŻ PAKIET WIERZYTELNOŚCI

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Top Kraft Polska Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Psarach sprzeda z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert, wierzytelności Upadłego za najwyższą zaoferowaną cenę.
W skład pakietu wierzytelności, wchodzą należności sporne i bezsporne, udokumentowane i nieudokumentowane, do których spłaty nie doszło dobrowolnie bądź przymusowo (w toku postępowania egzekucyjnego).
Pisemne oferty należy złożyć w sposób określony w Regulaminie sprzedaży w terminie do dnia 28.11.2019 r., do godz. 12:15, na adres Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Anna Łaskawiec,
ul. Azaliowa 23, 51-252 Wrocław.
Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w dniu 28.11.2019 r. o godz. 12:30 w Kancelarii Syndyka we Wrocławiu.
Warunki sprzedaży pakietu wierzytelności określa Regulamin sprzedaży Regulamin sprzedaży wraz z wykazem wierzytelności objętych pakietem i ich opisem udostępnia syndyk za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres: anna_laskawiec@poczta.fm
Szczegółowe informacje na temat przedmiotu i warunków sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod nr. tel. 606 10 30 35 (w godz. 9.00?16.00).
Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.

Kontakt

Uwaga! Oglądana oferta jest ofertą archiwalną i może być już nieaktualna.