REKLAMA

NA SPRZEDAŻ PAKIET WIERZYTELNOŚCI

nr IN97FTKF 14 lis
Wrocław, woj. dolnośląskie
100 zł Podana cena nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego

(Podana cena nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, jest podana ze względu na wymogi techniczne portalu)

NA SPRZEDAŻ PAKIET WIERZYTELNOŚCI

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Spółdzielni Rzemieślniczej Wielobranżowej ? SRW w likwidacji z siedzibą w Środzie Śląskiej
sprzeda z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert, wierzytelności Upadłego przysługujące w szczególności od:
1) Lidii Golczewskiej, Zbigniewa Golczewskego, o łącznej wartości nominalnej 817.089,41 zł, objęte nakazem zapłaty Sądu Okręgowego we Wrocławiu X Wydział Gospodarczy z dnia 23.01.2013 r. sygn. akt X GNc 1103/13 na kwotę 200.896,97 zł wraz z ustawowymi odsetkami, nakazem zapłaty Sądu Okręgowego we Wrocławiu X Wydział Gospodarczy z dnia 15.02.2013 r. sygn. akt X GNc 137/13 na kwotę 271.636,51 zł wraz z ustawowymi odsetkami, nakazem zapłaty Sądu Okręgowego we Wrocławiu X Wydział Gospodarczy z dnia 29.07.2013 r. sygn. akt X GNc 572/13 na kwotę 373.920,34 zł wraz z ustawowymi odsetkami
2) Atal S.A. z siedzibą w Cieszynie, z tytułu niezapłaconej kaucji gwarancyjnej o łącznej wartości nominalnej 21.472,36 zł
3) Jacek Siwek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą JARBUD Jacek Siwek w Cierpice, gm. Przeworno z tytułu nieusunięcie usterek zgłoszonych w ramach wykonanych robót budowlanych, o łącznej wartości nominalnej 15.974,75 zł
4) inne, szczegółowo opisane w załączniku do Regulaminu sprzedaży
(dalej: pakiet wierzytelności)
o wartości nominalnej 878.123,67 zł,
? za najwyższą zaoferowaną cenę
W skład pakietu wierzytelności, wchodzą należności sporne i bezsporne, do których spłaty nie doszło dobrowolnie bądź przymusowo (w toku postępowania egzekucyjnego).
Pisemne oferty należy złożyć w sposób określony w Regulaminie sprzedaży w terminie do dnia 28.11.2019 r., do godz. 12:15, na adres Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Anna Łaskawiec,
ul. Azaliowa 23, 51-252 Wrocław.
Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w dniu 28.11.2019 r. o godz. 12:30 w Kancelarii Syndyka we Wrocławiu.
Warunki sprzedaży pakietu wierzytelności określa Regulamin sprzedaży Regulamin sprzedaży wraz z wykazem wierzytelności objętych pakietem i ich opisem udostępnia syndyk za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres: anna_laskawiec@poczta.fm
Szczegółowe informacje na temat przedmiotu i warunków sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod nr. tel. 606 10 30 35 (w godz. 9.00?16.00).
Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.

Kontakt

Uwaga! Oglądana oferta jest ofertą archiwalną i może być już nieaktualna.